Επικοινωνία

Πατριάρχου Ιωακείμ 56
Κολωνάκι
106 76, Αθήνα

Τηλ: +30-210-72-15-425
Φαξ: +30-210-36-09-108

Ιστοσελίδα:
www.athens-lawyers.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
info@athens-lawyers.gr

Ναυτικό Δίκαιο

  • σύσταση ναυτικών εταιρειών
  • νηολόγηση πλοίων
  • παράλληλη νηολόγηση
  • αγοραπωλησίες πλοίων
  • διαπραγματεύσεις «MοA» και συμβάσεων κατασκευής πλοίων
  • ναυλοσύμφωνα
  • συντηρητική κατάσχεση πλοίων