Γιατί να μας επιλέξετε;

Κατανοούμε τις ανάγκες των εντολέων μας στους οποίους παρέχουμε έγκυρες, ολοκληρωμένες, εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικής ύλης και προσεγγίζοντας εξατομικευμένα την κάθε υπόθεση με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εντολέων μας.

Η φιλοσοφία μας

Παρέχουμε συνολικές λύσεις στους πελάτες μας, έχοντας υπόψη ότι οι πελάτες δεν έχουν ανάγκη από δικηγόρους που απλώς γνωρίζουν τις διατάξεις του εκάστοτε νομικού πλαισίου και τους πληροφορούν για όσα δεν επιτρέπεται να κάνουν, αλλά από δικηγόρους με υψηλή εξειδίκευση οι οποίοι αντιλαμβάνονται τους στόχους τους και το επιχειρηματικό όραμα των εντολέων τους και βοηθούν στην επίτευξή των στόχων και του επιχειρηματικού οράματος τους.

Επικοινωνία

Πατριάρχου Ιωακείμ 56
Κολωνάκι
106 76, Αθήνα

Τηλ: +30-210-72-15-425
Φαξ: +30-210-36-09-108

Ιστοσελίδα:
www.athens-lawyers.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
info@athens-lawyers.gr

Νομικά Θέματα – Νέα

Παρέχουμε στους εντολείς μας ένα οδηγό για διαφορετικά νομικά θέματα. Επίσης διαλέγουμε και παρουσιάζουμε περιληπτικά θέματα ελληνικού δικαίου που άπτονται των τομέων εξειδίκευσης του γραφείου μας προς γενική ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

Για μια πιο λεπτομερή συζήτηση για οποιοδήποτε από τα παρακάτω θέματα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.Νομικά Θέματα – Νέα

Πατήστε σε ένα από τα ακολουθούμενα θέματα για να αναγνώσετε ολόκληρο τον οδηγό:


Υπό το πρίσμα των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, ειδικοί σε θέματα ακινήτων προβλέπουν ότι το ενδιαφέρον στην αγορά και πώληση ακινήτων είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί, προσφέροντας πολλές επενδυτικές ευκαιρίες σε μελλοντικούς αγοραστές και πωλητές.

Η νομική ομάδα επί των ακινήτων του Δικηγορικού Γραφείου Μπαλάσης & Συνεργάτες έχουν την εμπειρία, τις πηγές και την εξειδίκευση να βοηθήσουν τους μελλοντικούς αγοραστές και πωλητές με ένα αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο για τους πελάτες μας να βρίσκονται στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσουν συναλλαγές αγοράς η πώλησης. Όλες οι διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να πραγματοποιηθούν και από την πεπειραμένη ομάδα μας για και εκ μέρους των πελατών μας σύμφωνα με τους όρους ενός ειδικού πληρεξουσίου που θα μας εξουσιοδοτεί να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες μας ενώπιον των αρχών του ελληνικού κράτους ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές αγοραπωλησιών.

Ένας μελλοντικός αγοραστής ακίνητης περιουσίας προτού προχωρήσει σε κάποια συναλλαγή με τον πωλητή οφείλει:

 • Να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας και να κανονίσει να διεξαχθεί νομικός έλεγχος στο κατά περίπτωση Υποθηκοφυλακείο/Εθνικό Κτηματολόγιο προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν βαρών επί του ακινήτου αλλά και για την αμιγή φύση των τίτλων της ιδιοκτησίας υπό διαπραγμάτευση.
 • Να αποκτήσει ανεξάρτητες εκτιμήσεις όσον αφορά την αγοραία αξία του ακινήτου.
 • Να διενεργεί ελέγχους με την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου όπου βρίσκεται η γη και η ιδιοκτησία.
 • Να αποκτήσει προαπαιτούμενα πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν ότι ,μεταξύ άλλων, καμία αυθαίρετη κατασκευή δεν υπάρχει στο κτίριο ή στο οικόπεδο και το οικόπεδο είναι ελεύθερο από αρχαιολογικά μνημεία.
 • Να υπολογίζει το συνάλλαγμα και την εφαρμογή φορολογικών θεμάτων.
 • Να ελέγχει την οικονομική και φορολογική θέση του πωλητή και να ερευνά κατά πόσο ο μελλοντικός πωλητής έχει οικονομικές υποχρεώσεις στα Δημόσια ταμεία.
 • Να διαπραγματεύεται τους όρους αγοράς και πώλησης της ιδιοκτησίας αναλογιζόμενος την εμπορική συμφωνία των μερών.
 • Να μεριμνήσει για την εκτέλεση της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης και την μεταγραφή της στο κατάλληλο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο πωλητής της ακίνητης περιουσίας:

 • Να αναθέσει σε επαγγελματίες εκτιμητές την εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας.
 • Να προμηθεύεται τα απαραίτητα πιστοποιητικά (φορολογικά και ασφαλιστικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και πιστοποιητικό περί μη αυθαιρέτων κατασκευών κλπ).
 • Να λάβει φορολογικές και δημοτικές εκκαθαρίσεις.
 • Να συμφωνήσει στον τρόπο πληρωμής της αξίας του συμβολαίου.
 • Να διαπραγματευτεί τους όρους αγοραπωλησίας της ιδιοκτησίας αναλογιζόμενος την εμπορική συμφωνία των μερών.
 • Να μεριμνήσει για την εκτέλεση της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης.

[πίσω στα Νομικά Θέματα – Νέα]


Σύμφωνα με το Νόμο 3481/2006, το νεοϊδρυθέν Εθνικό Κτηματολόγιο εισχωρεί όλο και περισσότερο στις ζωές μας σε ό,τι αφορά τις εγγραφές ιδιοκτησιών στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια το Κτηματολόγιο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα , κατά γενική ομολογία πιο αποτελεσματικό από το παλαιό σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο Υποθηκοφυλακείο. Εγγράφοντας τις ιδιοκτησίες τους στο Κτηματολόγιο, οι ιδιοκτήτες καταφέρνουν την πλήρη εγγραφή των πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε ιδιοκτησία, συνδυάζοντας χωροταξικά και νομικά στοιχεία.

Μέχρι τώρα δεν έχουν αναρτηθεί όλες οι περιοχές στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Παρόλα αυτά οι ιδιοκτήτες ακινήτων/γης που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές πρέπει να καταθέσουν τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εγγραφή των ακινήτων/γης στο Εθνικό Κτηματολόγιο στο όνομα του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.

Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε όλα τα απαραίτητα βήματα για να ολοκληρώσετε τον τίτλο ιδιοκτησίας και να επιβεβαιώσετε την εγγραφή της ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Έχουμε τη γνώση και την ικανότητα να εκτελούμε για λογαριασμό των πελατών μας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την τελειοποίηση και την καταγραφή των τίτλων των πελατών μας με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο δεν έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται, βοηθούμε τους πελάτες μας με όλα τα απαραίτητα ένδικα μέσα για την κατ' εξαίρεση εγγραφή ή τη διόρθωση των εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου.

[πίσω στα Νομικά Θέματα – Νέα]


Κληρονομικές διαδικασίες μπορούν να είναι ιδιαίτερα περίπλοκες στην Ελλάδα όταν εμπλέκονται πολλές δικαιοδοσίες (π.χ. διαθέτης που κατοικούσε εκτός Ελλάδος κληροδότησε Ελληνική ιδιοκτησία).

Η πεπειραμένη ομάδα μας τακτικά συμβουλεύει και βοηθάει τους ομογενείς και εγχώριους πελάτες μας με την ολοκλήρωση της αποδοχής κληρονομιάς για λογαριασμό τους (στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω Ειδικού Πληρεξουσίου).

Ειδικά με τους ομογενείς πελάτες που εκτελούν τις διαθήκες σε χώρες του εξωτερικού όσον αφορά την ελληνική περιουσία, προσφέρουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές στην εκτέλεση αυτών των διαθηκών στην Ελλάδα και στο σχετικό Δικαστήριο Αθηνών.

[πίσω στα Νομικά Θέματα – Νέα]


Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλληνες πολίτες και συνεπώς κάτοχοι Ελληνικών διαβατηρίων έχουν το δικαίωμα να διαμένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τακτικά βοηθούμε τους ομογενείς πελάτες μας και τους απογόνους τους να αποκτήσουν την Ελληνική υπηκοότητα και το Ελληνικό διαβατήριο προσφέροντας τους την ευκαιρία να μετεγκατασταθούν στην Ελλάδα και/ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

[πίσω στα Νομικά Θέματα – Νέα]


Έρχεται σύντομα

[πίσω στα Νομικά Θέματα – Νέα]