Επικοινωνία

Πατριάρχου Ιωακείμ 56
Κολωνάκι
106 76, Αθήνα

Τηλ: +30-210-72-15-425
Φαξ: +30-210-36-09-108

Ιστοσελίδα:
www.athens-lawyers.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
info@athens-lawyers.gr

Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  • νομικό πλαίσιο για της περιβαλλοντική πολιτική και σχετικό νομοθετικό πλαίσιο
  • άδειες εγκαταστάσεων
  • αδειοδότηση εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • περιβαλλοντικές άδειες ("EΠO" ["Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων"])
  • διαδικασίες ενώπιον περιβαλλοντικών ρυθμιστικών αρχών
  • σχετικά φορολογικά θέματα