Γιατί να μας επιλέξετε;

Κατανοούμε τις ανάγκες των εντολέων μας στους οποίους παρέχουμε έγκυρες, ολοκληρωμένες, εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικής ύλης και προσεγγίζοντας εξατομικευμένα την κάθε υπόθεση με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εντολέων μας.

Η φιλοσοφία μας

Παρέχουμε συνολικές λύσεις στους πελάτες μας, έχοντας υπόψη ότι οι πελάτες δεν έχουν ανάγκη από δικηγόρους που απλώς γνωρίζουν τις διατάξεις του εκάστοτε νομικού πλαισίου και τους πληροφορούν για όσα δεν επιτρέπεται να κάνουν, αλλά από δικηγόρους με υψηλή εξειδίκευση οι οποίοι αντιλαμβάνονται τους στόχους τους και το επιχειρηματικό όραμα των εντολέων τους και βοηθούν στην επίτευξή των στόχων και του επιχειρηματικού οράματος τους.

Επικοινωνία

Πατριάρχου Ιωακείμ 56
Κολωνάκι
106 76, Αθήνα

Τηλ: +30-210-72-15-425
Φαξ: +30-210-36-09-108

Ιστοσελίδα:
www.athens-lawyers.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
info@athens-lawyers.gr

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η κατωτέρω νομική ειδοποίηση καθορίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η πρόσβαση στον ιστοχώρο του Δικηγορικού Γραφείου Μπαλάσης & Συνεργάτες (η «Ιστοσελίδα») επιτρέπεται:


  • Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς λόγους, έχουν ελεγχθεί επισταμένως, ανταποκρίνονται δε στο χρόνο συγγραφής τους και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές.
  • Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να προκύψει βασιζόμενη στην χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας η οποία περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μας.
  • Οι αποδέκτες αυτών των πληροφοριών δεν πρέπει να ενεργούν ή να παραλείπουν να ενεργούν χωρίς την λήψη εξειδικευμένων νομικών συμβουλών καθώς οι περιστάσεις κάθε φορά διαφέρουν.
  • Θα είμαστε ευτυχείς να παράσχουμε σε σας τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις απαιτήσεις και τους στόχους σας πριν αναλάβετε οποιαδήποτε υποχρέωση.
  • Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδας μας δεν αποτελούν προσφορά νομικών συμβουλών ούτε πρόσκληση για παροχή νομικών συμβουλών μέσω του World Wide Web.
  • Η μεταφορά και η λήψη των πληροφοριών στην Ιστοσελίδα δεν προορίζονται για να δημιουργήσουν μια σχέση δικηγόρου - πελάτη ούτε η αποστολή μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δικηγορικού Γραφείου Μπαλάσης & Συνεργάτες δημιουργεί σχέση δικηγόρου - πελάτη.
  • Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τον τύπο, το περιεχόμενο και το είδος της λειτουργίας των εξωτερικών ιστοχώρων και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι οποίες παρέχονται μέσω των link της Ιστοσελίδας μας. Για τον τύπο, το περιεχόμενο και το είδος της λειτουργίας των ιστοχώρων που παρέχονται μέσω υπερσυνδέσεων (link), ευθύνονται αποκλειστικά οι εκάστοτε κάτοχοί τους. Επιπλέον δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για το περιεχόμενο πληροφοριών και δεδομένων που παρέχονται από τρίτους, ούτε ευθυνόμαστε για την ορθότητα ή πληρότητά τους.
  • Σε περίπτωση διαφοράς, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Πνευματικά δικαιώματα και Όροι χρήσης

Τα περιεχόμενα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Γραφείου Μπαλάσης & Συνεργάτες (η «Ιστοσελίδα») προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία του Δικηγορικού Γραφείου Μπαλάσης & Συνεργάτες. Τα λογότυπα, φωτογραφίες, σήματα, εικονίδια, κουμπιά, γραμματοσειρές καθώς και άλλα multimedia στοιχεία που αφορούν στο γραφικό περιβάλλον του είναι επίσης ιδιοκτησία του Δικηγορικού Γραφείου Μπαλάσης & Συνεργάτες. Κατά συνέπεια απαγορεύεται η κάθε μορφής αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, δημόσια έκθεση, διάδοση ή παρουσίαση των περιεχομένων της Ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή άδεια μας. Σε περίπτωση διαφοράς, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.